top of page

verdere informatie voor ANBI

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:  het verlenen van humanitaire hulp aan de meest kwetsbare mensen op het platteland in Roemenie ( voornamelijk zieken, bejaarden en overige hulpbehoevenden)

Daar wordt in voorzien middels inzameling van relevante goederen, medische hulpmaterialen en het transporteren daarvan naar Roemenie.

Inkomsten worden verkregen middels structurele en incidentele giften.

Het vermogen wordt besteed aan (minimale-) organisatiekosten en transportkosten.

Het beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, de vrijwilligers werken allen Pro Deo.

bottom of page